Author Archives: St Michaels

AN CHÉAD CHOMAOINEACH 2020 Teachtaireacht ón bParóiste do na Páistí I nGaelscoil Inse Chór

A Chailiní agus a  Bhuachaíllí,  Bail ó Dhia oraibh!

Seo í Pádraigín anseo.   An chuimhin libh go raibh muid ag obair le chéile le Múinteoir Connie ag ullmhú do bhur  gCéad Chomaoineach.  Rinne sibh an-obair go deo do na h-Aifrinn ullmhúcháin éagsúla I Séipéal Naomh Mhichíl. Tharraing sibh pictúirí áille le dathú, agus chas sibh iomainn le chéile agus d’inis sibh paidreacha naofa do Íosa.   Bhí mise agus an t-Athair Louis ag tnúth go mór le bhur lá mór inniu, agus tá a fhios againn go raibh sibhse ag tnúth go mór  leis freisin.  Tá an-díomá orainn – mar a bhfuil oraibh fresin –  nach bhfuil an Chéad Chomaoineach  ar siúl an Satharn seo.  Ach, ná bígí buartha.  Bíodh misneach agaibh I gconaí – mar chomh luath agus atá cead againn  teacht le chéile, le guí sa Séipéal,  beidh bhur gCéad Chomaoineach ag dul ar aghaidh.  Agus beidh an-lá go deo againn an lá  sin!   Idir an dá linn, caithfaimid a bheith foighdeach;  bainigí sult as an Samhradh, ag spraoi sa mbaile; coinnigí ag guí agus ag rá bhur bpaidreacha pearsanta gach lá do Dhia, ar son bhur  gclann agus bhur muintir, bhur gcairde, bhur n-ainmhithe agus ar son  na ndaoine a bhfuil grá agaibh dóibh.   Beidh muid I dteagmháil arís!

Beannacht Dé Oraibh ar Fad ó Phádraigín agus ón t-Ath Louis

Agus ó Pharóiste Naomh Mhichíl ar fad.

Hello Girls and Boys!

This is Pádraigín here.  Remember I was helping you prepare for First Holy Communion with Muinteóir Connie.  You coloured lovely pictures and said special prayers for our preparation masses.  Myself and Fr. Louis and all the people of the Parish of St Michael’s were really looking forward to your First Holy Communion Day this Saturday May 23rd. We know you were all looking forward to it  too. Like you, we are disappointed that it is not happening today.   But do not worry because as soon as we are all allowed to come together and pray together again we will celebrate your First Holy Communion with you and your families in Inchicore.   In the meantime, take care and remember to say your prayers to Holy God at home,  to mind you, and your families and friends and all the people and animals  you love.  We will be in touch again soon with some fun things you might like to do as you wait for your Communion Day.

God Bless you all,  from Pádraigín and Fr Louis and all at St Michael’s

This week’s Newsletter

The latest St Michael’s Parish Newsletter is available to view and download here:

May 2020 Newsletter

Beannacht na Cásca Oraibh!

Beannacht na Cásca Oraibh!

A Happy Easter to Every One from St Michael’s Parish, Inchcicore

O give me faith,
That I may be
Alive when April’s
Ecstasy
Dances in every
Whitethorn tree.

By Patrick Kavanagh

Mac na hÓige Slán – The Son of the Virgin is Safe

This gallery contains 1 photo.

Mac na hÓige Slán – The Son of the Virgin is Safe A popular tradition in Ireland is that when the cock crows on Easter Sunday morning it says; Mac na hÓige Slán – The Son of the Virgin is … Continue reading

Sun-dancing in the Sky: Easter Sunday Morning

Sun-dancing in the Sky: Easter Sunday Morning

It was widely held in the Gaelic tradition that the Sun danced in the sky Easter Sunday morning. Various methods were employed to experience it. A 19th century account collected from Barbara Mc Phie of Dreimsdale Scotland by antiquarian Alexander Carmichael tells of her experience; ‘The glorious gold-bright sun was after rising on the crests of the great hills, and it was changing colour- green, purple, red, blood red, white, intense-white, and gold-white like the glory of the God of the elements to the children of men. It was dancing up and down in exultation at the joyous resurrection of the beloved Saviour of victory. To be thus privileged, a person must ascend to the top of the highest hill before sunrise, and believe that the God who makes the small blade of grass to grow is the same God who makes the large massive sun to move’ ( trans. From Scots Gallic).

“All in the April Evening” by Irish writer Katherine Tynan

This gallery contains 1 photo.

All in the April Evening By Katherine Tynan All in the April evening April airs were abroad; The sheep with their little lambs Passed me by on the road. The sheep with their little lambs Passed me by on the … Continue reading

Poems for Good Friday

SOME POEMS FROM IRELAND FOR GOOD FRIDAY

A Rí na hAoine
A Rí na hAoinedo shín do ghéaga ar an gcrois,
A Thiarna, ó dfhulaing tú na mílte ‘s na céadta loit,
Sínimid síos faoin dhídean do scéithe anocht;
Go scara tú orainn toradh an chrainn ar ar do chéasadh do Chorp
( Traditional Irish)
O KING of FRIDAY
O King of Friday who lay spread-eagled on the cross
O Lord who suffered uncountable wounds
We lay ourselves under your protection today/tonight;
May you let us share in the fruits of the tree of your Passion.

I SEE HIS BLOOD UPON THE ROSE
I see his blood upon the rose
And in the stars the glory of his eyes,
His body gleams amid eternal snows,
His tears fall from the skies.
I see his face in every flower;
The thunder and the singing of the birds
Are but his voice-and carven by his power
Rocks are his written words.
All pathways by his feet are worn,
His strong heart stirs the ever beating sea,
His crown of thorns is twined with every thorn,
His cross is every tree.
(by Joseph Mary Plunkett)

CRANN OÍCHE SHEACA.
Géag Uaigneach gach crann
Scartha leis an uile,
Íbirtchrot gach crann anocht
I bhfianise na cruinne
Ís é a dhínit a loime.
Samhail a bheirim do gach crann
Páischrann an chéasta,
Fior ar gach crann a chím,
Géadscartha clíréabhta
Tréighthe ag an duine.
( le Máirtín Ó Direáin)

TREES ON A FROSTY NIGHT
Bare-branched each tree
Cut off from the universe,
Each tree like a victim tonight,
The round world in witness,
It’s nakedness is its exaltation.
I imagine each tree
Is the passion-tree of the crucifixion,
I see a figure on each tree,
Spread-eagled and pierced in the side,
Abandoned by man.

Morning Prayer for Good Friday

 

Knock Shrine Morning Prayer for Good Friday

Morning Prayer for Holy Thursday from Knock Shrine

Knock Shrine Morning Prayer for Holy Thursday

Solas Chríost Linn

Solas Chríost Linn